Leverandør av sofware-løsninger og tjenester til forlagsbransjen og norsk næringsliv i over 20 år.

Vi leverer kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for abonnement og annonsesalgshåndtering

Hvorfor Endurico Media?


Ønsker dere mer informasjon på et eller flere av områdene:

Ikke nøl med å kontakte oss.. Si fra om dere ønsker å bli kontaktet på telefon eller e-post.

Produkt og tjenester

Vårt hovedsatsningsområde er Skytjenesten Endurico, med tilliggende tjenester, selve skytjenesten består av to systemer:
Som kunde kan dere velge å benytte ett system eller begge.

Systemet har også CRM-funksjonalitet, som blant annet omfatter: Tilliggende tjenester som vi tilbyr:
Disse tjenestene tilbys i samarbeid med vår deleier
Akershus Reklame Team AS.


Noen kunder:

Om oss

Endurico Media har som mål å tilby effektive og rasjonelle databaseløsninger, spesielt designet for vår primære målgruppe, forlag og medlemsorgansisasjoner, som har medlemmer og/eller abonnenter. Vi har arbeidet mot denne målgruppen siden midten av 1990-tallet. Våre løsninger er og har blitt brukt av rundt 200 bedrifter, hovedsakelig i Norge.

Endurico i sin nåværende form ble etablert i 2001. I 2017 gikk
Arne Bruun, som er eier av Akershus Reklame Team AS, inn på eiersiden. Dette var et ledd i en strategisk satsning fra alle involverte parter, som gjør oss i felleskap til en totalleverandør av tjenester rundt abonnementshåndtering.

Utviklingsplattform

Våre standard systemer er utviklet i Microsoft Visual Studio og foretrukken database er Microsoft SQL server. Vår Windows versjon er utviklet i Microsoft Visual Foxpro. Skreddersydde løsninger blir i hovedsak utviklet av vårt datterselskap i Petrozavodsk, Russland.

Kontakt

Endurico Media AS

Øvre Slottsgate 14

NO-0157 OSLO

Tel.: +47 22 54 99 92

www.endurico.no

E-post: post@endurico.no

_____________________________________

Daglig leder: Johnny Ekroll

Telefon: +47 90 12 62 26

E-post: johnny@endurico.no

Endurico Media AS - Øvre Slottsgate 14 - NO-0157 OSLO - www.endurico.no - post@endurico.no - Tel: +47 22 54 99 92 - Org.nr.: NO 983 887 090 MVA